Základní informace
Oficiální název: Řecká (Helénská) republika
Datum založení: 1946
Státní zřízení: pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Úřední jazyk: řečtina; dále je velmi rozšířená angličtina a němčina
Národnostní složení: Řekové 96%, Makedonci 1,5%, Turci 0,7%, Albánci 0,6%, ostatní 1,2%
Náboženství: řecké ortodoxní 98 %
Měna: Euro (€)
Hlavní město: Athény (Athínai)
Správní členění: 10 oblastí, 51 vládních okresů
Populace: 49,6 % tvoří muži a 50,4 % ženy
Vzdělání: Řecko vynakládá 4,5 % ze svého HDP na vzdělání, kde je povinná 9letá školní docházka a je zdarma na všech státních školách. Průměrná gramotnost je 95,2%
Nejvyšší hora: Mytikas v pohoří Olympos (2917 m n. m.)
Čas: v Řecku je časový rozdíl + 1 hodina

 

Řecko leží v jihovýchodní části Evropy. Skládá se z pevninské části (s poloostrovem Peloponés na jihu) a z mnoha velkých a menších ostrovů. Zaujímá jižní výběžek Balkánského poloostrova mezi 36° a 41° severní šířky a mezi 20° a 26° východní délky. Rozloha činí 131 944 km2, s přilehlými moři vzroste rozloha na 400 000 km2. Z celých 15 021 km řeckého pobřeží lemuje celých 11 000 km více než 2000 ostrovů.

 

Významnými ostrovy Řecka jsou především Kréta, Kyklady a Iónské ostrovy. Suchozemská státní hranice měří 1170 km. Na severu hraničí s Albánií, Fyromem, Bulharskem a Tureckem, na západě, jihu a východě je obklopeno moři.

 

Řecké dějiny jsou jak v evropském tak ve světovém kontextu velikou zvláštností. Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého. Vždy to byly malé městské státy vázané spolu pouze různými dohodami. Občas došlo mezi nimi i ke krutým bojům. Čím bylo Řecko pro Evropu, tím byla pro Řecko Kréta, malý, ale významný ostrov mezi Egejským a Libyjským mořem. Ta byla v dobách své největší slávy (přibližně před 3500 a 4000 lety) velice mírumilovný stát, který pro svou obranu i rozvoj využíval výlučně svého mocného loďstva, takže např. na Krétě nenajdeme opevněné paláce. Nejslavnější antické památky např. slavný aténský Parthenon či vlastně celá Akropole byla vybudována ve velmi krátkém období Periklovy vlády. Přes onu roztříštěnost se Řekové dokázali ubránit i tak mocným říším jako byla říše perská. Jediné období, kdy bylo Řecko opravdu velkou říší byla vláda Alexandra Velikého (Makedonského). Toto období trvalo přibližně 11 let. Ironií je, že střed této říše nebylo to pravé antické Řecko, za které považujeme Athény případně Spartu, ale do té doby téměř bezvýznamná oblast Makedonie.

 

Řecko – to jsou památky, historie, krásná panenská příroda, čisté moře, nádherné pláže, pohostinnost …